ภาพข่าว: ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

จันทร์ ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๑๙
ภาพข่าว: ซีเกทมอบทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลงานรวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
นายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (แถวที่ 3 กลางซ้าย) ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (แถวที่ 3 กลางขวา) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์ สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มอบทุนสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยป้องกันการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ทีมละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท แก่ทีมนิสิตนักศึกษา จำนวน 8 ทีมจาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ที่ผ่านเข้าสู่ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด