ภาพข่าว: SPU : อธิการบดี ม.ศรีปทุม เปิดหลักสูตรยอดฮิต ของเมืองไทย ABC รุ่นที่3 “เรียนกับตัวจริง..ประสบการณ์จริง”

จันทร์ ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๑๗
เริ่มแล้ว วันแรก ของหลักสูตรยอดฮิต ของเมืองไทย. ABC รุ่นที่ 3 ของสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ.(Academy of Business Creativity) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรโดย พี่เน่ง ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,พี่โจ้ ธนา เธียรอัจฉริยะ และพี่ตุ้ม สรกล อดุลยานนท์ หนุ่มเมืองจันท์... โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรเต็มพิกัด ณ ห้องออดิทรอเรียม อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด