ภาพข่าว: กรุงไทยร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง

พฤหัส ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๐๑
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายประเสริฐ มริตตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ช.การช่าง และนายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ.ช.การช่าง มูลค่า 4,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งชำระคืนเงินกู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด