ภาพข่าว: SIPA จัดงานแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ASEAN ICT Awards 2014 และ TICTA&APICTA 2014

พฤหัส ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๖:๓๘
นายสมโภชน์ กาญจนาพร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการประทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานคณะกรรมการบริหาร และพลเอกโสภณ เวคะเวกยานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และผู้บริหารจากสมาคมต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับรางวัล ASEAN ICT Awards 2014 และ TICTA&APICTA 2014 ใน “งานแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 2014” ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องวายุภักษ์ 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด