การบินไทยและดอยคำร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

ศุกร์ ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๐๙
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร โดยมีนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ และคุณหญิงประจิตต์ กำภู ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร ฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว และร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทยฯ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร ฯ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมอันมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา การบินไทย มีโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งจากภาคเหนือและพี่น้องชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้การบินไทยยังมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในประเทศไทย ตามพันธกิจหลักในการให้บริการของสายการบินแห่งชาติด้วยเสน่ห์แห่ง ความเป็นไทยบนมาตรฐานระดับสากล มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดตลอดการเดินทาง และเพื่อให้ครัวการบินไทยบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดความร่วมมือกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางเกษตรด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังสตรอเบอร์รี ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังส้ม (Marmalade) และน้ำผลไม้พร้อมดื่ม 100 เปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติ อาทิ มะเขือเทศ มะม่วง และ ลิ้นจี่ ให้บริการผู้โดยสารทั้งในส่วนภาคพื้นและบนเครื่องบินด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญและตระหนักรู้ถึงบทบาทเกษตรกรรมของไทยให้ยืนหยัดอยู่บนกระแสโลกปัจจุบัน โดยสนับสนุนสินค้าคุณภาพที่ผลิตโดยเกษตรกรไทย สร้างรายได้แก่เกษตรกร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมพื้นฐานของประเทศได้อย่างเต็มกำลังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณหญิงประจิตต์ กำภู ณ อยุธยา ประธานกรรมการ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร ฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริ “อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาชนบท” นำมาซึ่งผลผลิตสดคุณภาพสูง จากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกโดยมูลนิธิโครงการหลวง และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ดอยคำ” และการลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ ทำให้ได้พันธมิตร คือ การบินไทยมาเป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ ที่จะส่งผลดีต่อเกษตรกรระดับรากหญ้า ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรซึ่ง จึงไม่ได้เป็นแค่เพียงการยกระดับมาตรฐานการบริการ แต่ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อสังคมพื้นฐานของประเทศได้อย่างเต็มกำลังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการบริการแบบไทยโดยคนไทย ส่งมอบการบริการทุกระดับด้วยรอยยิ้ม ด้วยอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบคุณภาพ ปลอดสารพิษ ส่งเสริมคุณค่าเกษตรกรไทยให้มีแรงขับเคลื่อนดำเนินกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรไทยบนสายการบินแห่งชาติสู่ตลาดโลก อีกทั้งเป็นปณิธานของการบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติที่จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสรรหาสิ่งที่มีคุณประโยชน์ และปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการของการบินไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด