ภาพข่าว: บตท. ส่งต่อ “สมุดคัดลายมือ”

พฤหัส ๐๒ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๑:๓๕
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ นายปรีชา บูชางกูร รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมมอบสมุดรีไซเคิล จำนวน 1,000 เล่ม จากโครงการ “สมุดคัดลายมือ” พร้อมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา แก่นักเรียนที่ขาดแคลนของโรงเรียนวัดนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี นับเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การ ดำเนิงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บตท. เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด