ภาพข่าว: MOU ทำฟันเทียม

ศุกร์ ๑๐ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๑:๕๓
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ คณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 9 สถาบัน ลงนามความร่วมมือบริการใส่ฟันเทียมพระราชทานฯแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด