ภาพข่าว: พี่ๆ อาสา CDG & G-ABLE “ ร่วมปลูกฝัง นิสัยรักการอ่านให้กับน้องๆ พร้อมจัดทำมุมรักการอ่าน ”

พุธ ๒๒ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๖:๐๒
พี่ๆ พนักงาน กลุ่มบริษัทซีดีจี จีเอเบิล และ CDT TS นำโดย คุณพิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) อาสาพาไปแบ่งปันความรู้ และกิจกรรม “ ส่งเสริมรักการอ่าน ” ด้วยการจัดทำมุมรักการอ่าน พร้อมทั้งจัดเรียงหนังสือที่น่าสนใจในด้านต่างๆ ที่ห้องสมุด โรงเรียนวัดดอกไม้ กรุงเทพฯ รอน้องๆ นักเรียน จำนวน 800 คน มาใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ ผ่านกิจกรรม แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา ครั้งที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด