ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันหลากหลาย ด้วยแนวคิด ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC’ ในงาน Money Expo 2015

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๔๖
นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่2 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงาน (ที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูธธนาคารกรุงเทพ ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 15 หรือ Money Expo 2015 โดยในปีนี้ธนาคารกรุงเทพนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพภายใต้แนวคิด ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC’ หรือ‘Bangkok Bank: Your Trusted Partner for the AEC ที่สื่อถึงบทบาทและความมุ่งมั่นของธนาคารในการเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยให้คำปรึกษาวางแผนด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแบบครบวงจร โดยเฉพาะลูกค้าที่สนใจขยายธุรกิจ หรือทำธุรกรรมในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศมากที่สุดจำนวน 29 แห่ง และสำนักงานตัวแทนอีก 1 แห่ง ใน 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก ครอบคลุมทั่วภูมิภาคอาเซียน และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นในแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้ง จึงพร้อมที่จะเดินเคียงข้างลูกค้าอย่างมั่นใจเพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสทางธุรกิจใน AEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด