ภาพข่าว: ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แต่งตั้ง KAsset บริหารกองทุนส่วนบุคคล

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๔๔
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ซ้าย) และนายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ขวา) ร่วมในพิธีลงนามสัญญา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด