ภาพข่าว: สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่

จันทร์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๔๐
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ริชชาร์ด บราวน์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย, นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช., ศ.คลินิกพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และ ศ.เกียนรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ร่วม แถลงข่าวรณรงค์ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด- หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายหลังติดเชื้อ และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด