ภาพข่าว: กรุงไทยร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ.ทีทีดับบลิว

อังคาร ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๐๘:๓๘
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการบริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว และ นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บมจ. ทีทีดับบลิว ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.98% ต่อปี มูลค่าเสนอขายจำนวน 1,400 ล้านบาท ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ AA- โดย ทริสเรทติ้ง เสนอขายให้กับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจน้ำ และ/หรือพลังงาน ทั้งนี้ ได้มีการเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ แสดงความจำนงเพื่อจองซื้อหุ้นกู้ ในวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น โดยมีผู้แสดงความจำนงสูงถึง 8 เท่าจากมูลค่าที่เสนอขายทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด