รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

อังคาร ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๕๐
ผศ.ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าร่วมการรับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 จากผลงาน “ยาสีฟันสมุนไพรต่อภาวะเหงือกอักเสบของผู้ป่วยเบาหวาน” โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธีนี่ รอยัล เมอริเดี่ยน เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด