เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

อังคาร ๐๒ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๑:๒๘
คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง ไปดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี เปเปอร์ แทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายยุทธนา เจียมตระการ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี โดยตำแหน่งเดิมคือ หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ – Compound & Formulation บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ยังคงดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

อนึ่ง การแต่งตั้งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด