บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาฯ 2 กองทุน รวมกว่า 111 ล้านบาท พร้อมโชว์ผลดำเนินงานกองทุน KPNPF จ่ายงามเฉลี่ย 6.38% ต่อปี กองทุน MJLF จ่ายเฉลี่ย 9.52% ต่อปี

พฤหัส ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๔:๑๘
นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) และกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ไตล์ (MJLF) สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยกองทุน KPNPF จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1590 บาทต่อหน่วย และกองทุน MJLF จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2500 บาทต่อหน่วย โดยทั้ง 2 กองทุน ดังกล่าวจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพร้อมกันในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้ รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 111 ล้านบาท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) มีนโยบายลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคของอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ บนถนนพระราม 9 ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 83% โดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2558 ที่ผ่านมา จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากค่าเช่าพื้นที่และบริการต่างๆ ภายในโครงการ ทำให้ในรอบผลดำเนินงานดังกล่าว กองทุนสามารถทำกำไรสุทธิได้ 29 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 8 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1.233 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 6.38% ต่อปี

นายพงศ์พิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทุน KPNPF เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากจะได้รับปัจจัยบวกมาจากปริมาณความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานเพื่อเช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมธุรกิจของอาคารสำนักงานเพื่อเช่าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ มีอุปสงค์การใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 3.1% ต่อปี ขณะที่อุปทานหรือปริมาณพื้นที่เช่าเกิดใหม่ มีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2.6% ต่อปี ซึ่งจะส่งผลบวกต่อราคาค่าเช่าที่จะมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต”

ด้านกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ (MJLF) มีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ประมาณ 97% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และภาพรวมตลอดทั้งปี 2557 ที่ผ่านมา โครงการทั้ง 3 แห่งยังมีอัตราการเช่าเกือบเต็มตลอดในทุกไตรมาส ส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2558 ที่ผ่านมา จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยกองทุนสามารถทำกำไรสุทธิได้ 90 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมามีการจ่ายปันผลแล้วรวม 31 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7.363 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 9.52% ต่อปี

“สำหรับมุมมองด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในธุรกิจประเภทค้าปลีก มีแนวโน้มเติบโตที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ตัวเลขจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในปี 2558 นี้ ว่าจะเติบโตที่ 6.3% ซึ่งสูงกว่าในปี 2557 ที่เติบโตเพียง 3.25% ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการบริโภค และโครงการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ที่จะส่งผลต่ออุปทานหรือการขยายตัวของพื้นที่ค้าปลีกทั้งในกรุงเทพฯ และเขตชานเมือง รวมถึงจะส่งผลต่ออุปสงค์ความต้องการการเช่าพื้นที่ค้าปลีกให้มีการเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน และจะส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงผลดำเนินงานของกองทุน MJLF ที่ลงทุนในโครงการทั้ง 3 แห่งดังกล่าว ให้สามารถรักษาอัตราการเช่าในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง” นายพงศ์พิเชษฐ์กล่าว

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน KPNPF และกองทุน MJLF สามารถซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888 หรือที่ www.kasikornasset.com

กองทุน รอบผลการดำเนินงาน อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย)

KPNPF 1 ม.ค 2558 - 31 มี.ค. 2558 0.1590

MJLF 1 ม.ค 2558 - 31 มี.ค. 2558 0.2500

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด