ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวผลการดำเนินงานไตรมาสแรกและสถานการณ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย

จันทร์ ๐๘ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๓:๑๖
ธนาคารกสิกรไทยจะจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ภาพรวมของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคาร และประเมินอุตสาหกรรมเด่นและอุตสาหกรรมที่ต้องระวังช่วงครึ่งปีหลัง โดยมี นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แถลงข่าว ในวันพุธที่10 มิถุนายน 2558 ณ โถงรับรอง ชั้น 5 ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน ตามกำหนดการ ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด