กสิกรไทยโชว์ผลงานไตรมาสแรก ลูกค้ารายใหญ่เข้าเป้า

พุธ ๑๐ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๐:๑๔
ธนาคารกสิกรไทย โชว์พอร์ตลูกค้ารายใหญ่ไตรมาส 1 ยังเข้าเป้า จากการเติบโตของสินเชื่อที่3% และการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมสอดคล้องกับทิศทางจีดีพีไทย ชี้กว่า 40% ของธุรกิจขนาดใหญ่เผชิญความผันผวนของยอดขายแต่ยังคงเติบโต หนุนลูกค้าใช้ Value Chain Solutions ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผย การคาดการณ์เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังว่าการขยายตัวน่าจะเป็นไปอย่างช้า ๆ โดยมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง การขยายการลงทุนของภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมรับการประมูล4G และแรงหนุนจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาลง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมในภาพรวมถือว่ายังเติบโตได้สูงกว่า 10% แม้จะมีบางอุตสาหกรรมที่ยอดขายค่อนข้างผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และขนส่ง ที่ผู้ประกอบการราว 40% มีความผันผวนของยอดขายสูงกว่า 25% ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากผู้ประกอบการในกลุ่มนี้กว่า 90%มีความสามารถในการบริหารธุรกิจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดการต้นทุน การบริหารความเสี่ยง ทำให้ยังคงมีผลกำไรและมีอัตราหนี้สินต่อทุนอยู่ในเกณฑ์ดี

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่ดีนัก ประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเองที่ยังไม่ชัดเจน จึงขอแนะนำผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารต้นทุนและสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพ และควรบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain Management) ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยเชื่อมโยงคู่ค้าทางธุรกิจตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการผลิตและการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ธนาคารกสิกรไทยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงเป็นธนาคารแรกที่ริเริ่มการทำเรื่อง Value Chain ขึ้นมา ในชื่อ K-Value Chain Solutions เพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค จนปัจจุบันธนาคารเป็นผู้นำเรื่อง Value Chain Solutions ในตลาด โดยธนาคารจะเข้าไปทำความเข้าใจความต้องการทั้งวงจรของธุรกิจนั้น ๆ แล้วนำเสนอบริการที่จำเป็นและตรงจุดแบบTotal Solutions ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างแต่ละรายในทุกมิติ โดยประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับก็คือ ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ลดความผิดพลาดในการทำธุรกรรม (Lean Operation) เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจในเครือข่าย ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทย ให้บริการ K-Value Chain Solutions ให้กับลูกค้ากว่า 3,000 ราย ในกว่า 10 อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และขนส่ง

ด้านผลการดำเนินงานของสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท ธนาคารกสิกรไทย ไตรมาส 1 แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีการชะลอตัวและมีภาวะเงินเฟ้อติดลบในช่วงครึ่งปีแรก แต่ผลการดำเนินงานยังสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียม รายได้รวม และการเติบโตของสินเชื่อ โดยสินเชื่อเติบโตอยู่ที่ 3%สอดคล้องกับการขยายตัวของจีดีพีประเทศไทย ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าปีนี้จะโตที่ 2.8% และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี สินเชื่อจะยังคงขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับการเติบโตของประเทศ ส่วนผลประกอบการในปี 2558 นี้ มั่นใจว่าจะได้ตามเป้าที่วางไว้เช่นกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด