ธนาคารกรุงเทพ ฉลองเปิดสาขากัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ เชื่อมโยงเครือข่ายสาขาต่างประเทศ ให้บริการครบวงจร

อังคาร ๑๖ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๐๘:๕๘
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย)ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ มร.เจีย จันโต ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา (ที่ 4 จากขวา) นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (ที่ 3 จากขวา) และนายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 4 จากซ้าย) ในโอกาสให้เกียรติร่วมพิธีฉลองเปิดธนาคารกรุงเทพ สาขากัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ เพื่อให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ครอบคลุมบริการบัญชีเงินฝาก สินเชื่อธุรกิจ บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า บริการโอนเงินต่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีนางสาวเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ ผู้จัดการสาขากัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ (ขวา) คอยให้บริการ ที่ตั้งสาขา เลขที่ 344 Mao Tse Toung Boulevard, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia โทร. (855) 23 224 404-9 ext. 101, (855) 23 224 428

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด