ปฎิทินข่าว โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2558

พุธ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๐:๓๒
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

เวลา 09.00 น. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “ สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข “ ก้าวไปข้างหน้าสู่สุขภาพดีของเด็ก “ The 16 th AnnualPediatric Meeting of National Child Health 2015“Step Forward to Better Child Health” ระหว่างวันที่

24-26 มิถุนายน 2558 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด