ภาพข่าว: โกลบอล เวลเนส เดย์ ไทยแลนด์ 2015 กิจกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีสไตล์วิธีไทย

พุธ ๑๗ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๕:๔๐
(ในภาพจากซ้ายไปขวา) กลินทร์ สารสิน – ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรด โรจนเสถียร - นายกสมาคมสปาไทย, แอนดริว แจ็คก้า – ทูตโครงการโกลบอล เวลเนส เดย์ ประจำประเทศไทย

โกลบอล เวลเนส เดย์ ไทยแลนด์ เป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ถูกจัดขึ้นโดยกลุ่มอาสาสมัคร และผู้สนับสนุนหลักอย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานกรุงเทพมหานคร, สมาคมสปาไทยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เบดบัซ จำกัด และ World Spa & Well-being Convention ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ภายในงานมีการแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกวิธี การทำอาหารเพื่อสุขภาพ และการฝึกสุขภาพจิตใจให้แข็งแรง กิจกรรมนี้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่ประเทศตุรกี โดยปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่กิจกรรม โกลบอล เวลเนส เดย์ ได้ขยายตัวมาสู่ประเทศในทวีปเอเชีย อาทิ ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของ 50 กว่าประเทศทั่วโลกที่มีการจัดงาน โดยงานนี้ได้ถูกจัดขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด