KAsset เปิดตัวบริการใหม่ “DIY Target Fund” ผ่านระบบลงทุนออนไลน์ K-Cyber Invest ตัวช่วยวางแผนลงทุนแบบง่ายๆ พิชิตเป้าหมายด้วยตนเอง

จันทร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๐๑๕ ๑๐:๓๕
นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับความสะดวกสบายในการลงทุนผ่านระบบออนไลน์ พร้อมพัฒนาความครอบคลุมการใช้งานของระบบบริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Invest) บลจ.กสิกรไทยได้เปิดตัวบริการ DIY Target Fund บริการเสริมใหม่สำหรับผู้ลงทุนที่ใช้บริการผ่านระบบ K-Cyber Invest ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือให้ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายแบบง่ายๆ ในสไตล์ที่ตนเองกำหนดได้

“คุณสมบัติเด่นของบริการ DIY Target Fund คือ ผู้ลงทุนสามารถกำหนดเป้าหมายที่ต้องการจะให้ระบบแจ้งเตือนให้ตัดสินใจทำการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน โดยเปิดให้กำหนดเป้าหมายได้ 2 รูปแบบ

คือ แบบที่ 1 เป็นการกำหนดเป้าหมายจากต้นทุนเฉลี่ย (Target from Average Cost) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถระบุเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนที่จะเพิ่มขึ้นและ/หรือลดลง เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเพื่อทำการขายคืนเพื่อทำกำไรในขาขึ้นหรือตัดขาดทุนในขาลงได้ และแบบที่ 2 เป็นการกำหนดเป้าหมายจากราคาล่าสุด (Target from Latest NAV) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถระบุเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา (NAV) ที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนเพื่อทำรายการทั้งซื้อ/ขาย หรือสับเปลี่ยนได้ เมื่อ NAV ถึงจุดที่กำหนดไว้ โดยทั้ง 2 รูปแบบนี้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านทาง E-Mail ให้ลูกค้าทราบในช่วงเช้าของวันทำรายการถัดไปหลังจากวันที่เป้าหมายถึงกำหนด” นายพงศ์พิเชษฐ์กล่าว

บริการ DIY Target Fund เป็นการจำลองรูปแบบการลงทุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์ (Trigger Fund) คือ มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนให้ได้กำไรตามที่ตั้งไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนที่แตกต่างกัน คือ กองทุน ทริกเกอร์ฟันด์จะมีการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน หรือบลจ.ที่มองเห็นว่าสภาวะตลาดขณะนั้นมีความเหมาะสม จึงเปิดเสนอขายกองทุนออกมาแก่ผู้ลงทุน ขณะที่บริการ DIY Target Fund เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถกำหนดเป้าหมายด้วยตนเองและให้ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย หรือตัดสินใจซื้อ/ขาย เมื่อผู้ลงทุนมองภาพการเติบโตของตลาดเปลี่ยนไป รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนตั้งเป้าหมายกับกองทุนรวมประเภทใดก็ได้ที่อยู่ในระบบ K-Cyber Invest ดังนั้น ด้วยบริการใหม่นี้ ผู้ลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวัน

และยังสามารถการทำรายการซื้อหรือขายคืนเมื่อถึงเป้าหมายแล้วนั้น ผ่านการใช้ระบบ K-Cyber Invest ที่ทั้งมีความสะดวกและปลอยภัยด้วย และบริการ DIY Target Fund นี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสามารถศึกษาและมองภาพการขึ้นลงของตลาดก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อจับจังหวะการซื้อขายให้ทันกับสถานการณ์ได้

นายพงศ์พิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับระบบ K-Cyber Invest ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2556 ประมาณ 30% โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการกว่า 96,000 ราย ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้มีการพัฒนาระบบบริการดังกล่าวให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมแก่ผู้ลงทุนมาโดยตลอด โดยตั้งแต่ต้นปี 2558 ได้เปิดให้บริการใหม่ๆ เพิ่มเติม อาทิ บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF/RMF ที่มีอายุครบกำหนดตามเงื่อนไขทางภาษี ไปยังกองทุนรวมทั่วไปของ บลจ.กสิกรไทย เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ และยังเปิดบริการให้ผู้ลงทุนสามารถขายคืนกองทุน RMF ที่เข้าเงื่อนไขทางภาษีได้ จากเดิมที่เปิดขายคืนได้เฉพาะกองทุน LTF ที่ครบเงื่อนไขทางภาษีเท่านั้น อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทยหวังว่า การพัฒนาขึ้นอีกขั้นของระบบ รวมถึงบริการรูปแบบใหม่นี้ จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน และส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้งานเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า K-Cyber Invest ที่สนใจ สามารถใช้บริการ DIY Target Fund ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย (K-Cyber Invest) สามารถสมัครใช้บริการได้ทาง www.kasikornasset.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด