ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เปิดศูนย์ฝนหลวงพิเศษ

พฤหัส ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๓๔
ฝนหลวง - นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมในการตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษ พร้อมด้วย นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ณ ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ ตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษขึ้นในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ 1) ฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดนครสวรรค์ และ 2) ฐานปฏิบัติการสนามบินจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด