ภาพข่าว: ทีเอ็มบี จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พุธ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๐๑
บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน (ทีเอ็มบี) และสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม "โครงการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ปี 2558" ณ ห้องเดอะ เซลล่าร์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนทางการเงินให้เอสเอ็มอี ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในภาพ: (จากซ้าย) ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI), สุพันธ์ มงคลสุธี, บุญทักษ์ หวังเจริญ และไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด