ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (18 กรกฎาคม 2548)

จันทร์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๐๕ ๑๔:๔๕
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548
16.00 น. - นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
บรรยายสรุปเรื่องการออกพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต่อ
คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ณ ห้องนราธิป
โดยจะเปิดให้สื่อมวลชนถ่ายภาพในช่วงต้นของการ
บรรยายฯ หลังจากการบรรยายสรุปฯ เสร็จสิ้นแล้ว อธิบดี
กรมสารนิเทศจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ
Media Programme
Monday, 18 July 2005
16.00 hrs. - Mr.Krit Garnjana-Goonchorn, Permanent-Secretary for
Foreign Affairs, briefs the diplomatic corps based in
Thailand on the promulgation of the Royal Decree on
the Administration of State Affairs in the State of
Emergencies B.E. 2548 at Naradhip Room, Ministry of
Foreign Affairs
- The photo session will be arranged at the beginning of
the briefing. After the briefing, the Director-General of
Department of Information wiil hold a press briefing
at the media centre fo the Foreign Ministry
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด