บตท. ซื้อสินเชื่อบ้านแบงก์ทะลุ 1 หมื่นล้าน

จันทร์ ๐๓ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๘:๒๐
เดินหน้าเติมเต็มระบบการเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามพันธกิจ บตท. ภายหลังบอร์ดอนุมัติซื้อสินเชื่อแบงก์ปีนี้ 1.3 หมื่นล้าน จากเป้าหมาย 1 หมื่นล้าน

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า "บตท.ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบตท. ในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงินวงเงินรวมกว่า 16,000 ล้านบาท โดยจะทยอยจัดซื้อที่อยู่อาศัยจากธนาคารชั้นนำในปีนี้ แบ่งเป็น ธนาคารกสิกรไทย 7,000 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ 5,000 ล้านบาท และ ธนาคารทิสโก้ 1,000 ล้านบาท รวมวงเงินจัดซื้อสินเชื่อบ้านในปีนี้กว่า 13,000 ล้านบาท จากเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท คิดเป็น 130 % ของเป้าหมายจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยจะทยอยซื้อต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้

สำหรับการออกขายพันธบัตร บตท. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็นรุ่นอายุ 2 ปี 800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 และรุ่นอายุ 3 ปี 700 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 โดยมีนักลงทุนเดิมที่ลงทุนในพันธบัตร บตท.รุ่นก่อนๆ และนักลงทุนใหม่ให้ความสนใจ ทำให้สามารถขยายฐานนักลงทุนในพันธบัตร บตท. ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บตท. มีแผนออกตราสารหนี้ MBS (Mortgage -Backed Securities หรือ ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน) วงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 3-4 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเกินเป้าหมายถึง 1.7 เท่าหรือยอด 5,600 ล้านบาทจากยอดขาย 3,200 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน เช่น สำนักงานประกันสังคม สถาบันการเงิน ประกันภัย และกองทุนต่างๆ โดยคิดว่าปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากตราสารหนี้ MBS มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคง ออกโดย บตท. ที่เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ

ปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2558) บตท. มีกำไรสุทธิ 43.7 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2557 กำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 69 ล้านบาท ทั้งนี้ บตท.มีกำไรสุทธิต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน สัดส่วน NPL เป็น 3.39% ปัจจุบันสินทรัพย์รวมกว่า 17,844.5 ล้านบาท BIS Ratio เท่ากับ 13.7 % ซึ่งสามารถรองรับการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2558 โดย บตท. ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็น AA- ต่อเนื่องในปีนี้"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด