ควอลลีเทคฯ แจงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2558 ยอดขาย กำไรเติบโตได้สวย เตรียมแจกปันผลครึ่งปีแรก 0.25 บาท

จันทร์ ๑๐ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๕๗
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 2 ปี 2558 โดยมีรายได้รวม 127.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.16% กำไรสุทธิก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจ โดยมีกำไรสุทธิ 24.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.70% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2557

อย่างไรก็ดี ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 262.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.51% และมีกำไรสุทธิรวม 60.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.83% เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2557 ทั้งนี้ สาเหตุของยอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับพนักงานค่อนข้างสูง ทั้งการรับพนักงานใหม่เข้ามารองรับงาน รวมทั้งการปรับฐานค่าจ้างและสวัสดิการเพื่อให้สามารถรักษาพนักงานเก่าและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ ประกอบกับบริษัทฯ มีปริมาณงานที่ได้รับต่อเนื่องมาจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 จึงส่งผลให้ยอดขายและกำไรในไตรมาสนี้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน

"บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถเติบโตตามเป้า 5% จากปีก่อน ประกอบกับการมุ่งรักษากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 20% โดยขณะนี้มี Back log ประมาณ 355 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 185 ล้านบาท และรับรู้รายได้ในถัดไป ประมาณ 170 ล้านบาท" นายสรรพัชญ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 กันยายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด