ภาพข่าว: งานสัมมนา “ABC Talent รุ่นที่ 1”

อังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๕๘
มารุต บูรณะเศรษฐกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร ในงานสัมมนาหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ “ABC Talent รุ่นที่ 1” จัดโดย ธนา เธียรอัจฉริยะ (ที่ 2 จากซ้าย) ในฐานะผู้ก่อตั้งโครงการ โดยร่วมกับ ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณเปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้ก่อตั้งโครงการ ABC

3. คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4. ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5. คุณสรกล อดุลยานนท์ คอลัมนิสต์ชื่อดังทางด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด