ภาพข่าว: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสัมมนา

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๒:๔๕
อุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ “โครงการพัฒนา Model เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร” โดยมี ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษาบริษัท ไลคอน จำกัด อิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ ผอ.สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต รองผอ.ฝ่ายวิจัยและวางแผนสถาบันผลิตผลเกษตรฯ รศ.สมพร อิศวิลานนท์ อ.ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และ สันธนา หิริศักดิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสัมมนา ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด