ภาพข่าว: ข้าวตราฉัตรเปิดบ้านต้อนรับพร้อมร่วมแสดงความยินดีผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันคณฺตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2558

พฤหัส ๐๓ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๖:๐๓
คุณฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (คนยืนที่ 3 นับจากซ้ายมือ) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าวตราฉัตร เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้แทนประเทศไทย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สสวท. และ สอวน. โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (คนยืนที่ 4 นับจากซ้ายมือ) และ รองศาสตราจารย์สุวรรณ คูสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) (คนยืนที่ 5 นับจากซ้ายมือ) ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยที่ไปแข่งขันคณฺตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2558 พร้อม คณาจารย์โรงเรียน และผู้ปกครองของผู้แทน ฯ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด