ธนาคารกสิกรไทย และ บตท. จัดงานพิธีลงนามธนาคารกสิกรไทยและบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๗:๒๓
ด้วย ธนาคารกสิกรไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) จะจัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับปี 2558 โดยมีนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทยและนางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นผู้แถลงข่าว ในวันพุธที่ 9กันยายน 2558 ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน ตามกำหนดการดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด