ภาพข่าว: บตท. ลงนาม MOU ธ.กสิกร

ศุกร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๑:๕๓
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายตลาดทุนและบริหารเงิน นายปรีชา บูชางกูร รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร และคณะผู้บริหาร บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) ในโครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,000 ล้านบาทภายในปี 2558 โดยมีนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ และนายทวี ธีระสุนทรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมลงนามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมปัญญาพล ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด