นิด้า’ เชิญร่วมงานเสวนา “ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC”

พฤหัส ๒๔ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๔:๑๘
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดงานแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ก้าวใหม่เศรษฐกิจไทยหลังเปิด AEC" จากนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมชี้แนวทางพัฒนาในโอกาสนี้ โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ฯ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3870, 02-727-3861, 082-788-0117 หรือ 082-788-0115

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด