ภาพข่าว: บตท. ประชุมตลาดรองเอเชีย

พุธ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๓:๒๗
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในฐานะองค์กรสมาชิกสมาคมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเอเชีย (ASMMA) ร่วมประชุมโต๊ะกลมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเอเชีย (the 2nd Asian Secondary Mortgage Market Association Meeting ) โดยมี Mr. Chung Chee Leong ประธานสมาคมฯ และ Dr. Felixberto U. Bustos Jr., President of National Home Mortgage Finance Corporation (ฟิลิปปินส์) รวมถึงตัวแทนตลาดรองจาก ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และมองโกเลีย ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย อาทิ การค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยมากขึ้น จัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด