“อำพลฟูดส์” คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2558 ภายใต้แบรนด์ ชาวเกาะ

ศุกร์ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๔๑
อำพลฟูดส์ ผู้นำนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม "Premium Products of Thailand" จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร ประธานกรรมการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมเยี่ยม "Premium Products of Thailand" จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกะทิ ยูเอชที แบรนด์ ชาวเกาะ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์หรือความโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างระดับสากล

ด้วยเวลาอันยาวนานที่ ผลิตภัณฑ์ ชาวเกาะ ครองใจผู้บริโภค ในฐานะกะทิสำเร็จรูปอันดับ 1 ของไทย อีกทั้งยังสามารถส่งออกไปกว่า 80 ประเทศทั่วโลก นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้า การบริการ และมาตรฐานทางการผลิต อำพลฟูดส์ ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกะทิสำเร็จรูป UHT ตราชาวเกาะ ยังมุ่งเน้นกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการของเสียภายในโรงงานให้เป็นศูนย์ (ZERO WASTE) โดยการใช้หลัก 3Rs คือ Reduce (การลดใช้ทรัพยากร) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) ซึ่งปัจจุบันของเสีย เช่น เปลือกมะพร้าว กะลา ไขมันจากมะพร้าว ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนและถูกเพิ่มมูลค่าเกือบทั้งหมด ภายใต้แนวคิด APF GREEN INNOVATION นวัตกรรมอาหารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมของอำพลฟูดส์ ในฐานะผู้นำนวัตกรรมอาหาร ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้งหมดนี้ทำให้ "ชาวเกาะ" ยังสามารถครองใจผู้บริโภคได้จนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด