ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559

ศุกร์ ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๕๙
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมผู้บริหาร สคร. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 4 (เรือนหม่อมลม้าย) ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด