รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมใจเพื่อน้องถิ่นทุรกันดาร

จันทร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๐๕
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และผู้ใช้บริการ ร่วม "แบ่งปันน้ำใจให้เด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร" โดยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภค-บริโภค และเสื้อกันหนาว ให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนกองม่องทะ จ.กาญจบุรี เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้ทางโรงเรียนเดินทางมารับบริจาคของด้วยตนเอง นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆ ในโครงการ CSR แบบเล็กๆ แต่ดูยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคน จนสามารถส่งสิ่งดีๆถึงมือน้องถิ่นทุรกันดารอย่างทั่วถึง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ลานกิจกรรม ชั้น B อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด