ภาพข่าว: “LPH เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันแรก”

พุธ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๓๙
ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ ดร. อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ศ.ดร.นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาล ลาดพร้าว ผู้ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ 28 ตุลาคม 2558 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,750 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "LPH"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด