ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 6 สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจีน-ไทย ความอุดมสมบูรณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมและความมั่งคั่งในอนาคต

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๐๙:๐๖
นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากขวา) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นิ่ง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย (ที่ 6 จากขวา) ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเสวนานุกรมความรู้ ครั้งที่ 6 เรื่อง 'สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมจีน-ไทย: ความอุดมสมบูรณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมและความมั่งคั่งในอนาคต' ประกอบด้วย มร. จาง จิ่ว หวน อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย) ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ศาสตราจารย์คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 5 จากซ้าย) นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ที่ 4 จากขวา) รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากซ้าย) โดยมีนายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน (ซ้าย) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด