ควอลลีเทคฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2558 ชะลอตัวกว่าปีก่อน แต่ภาพรวม 9 เดือนยังไปได้สวย มุ่งเดินหน้าเพิ่มศักยภาพองค์กรรองรับการเปลี่ยนแปลง

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๗:๓๕
นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) หรือ QLT ประกาศผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประจำไตรมาส 3 ปี 2558 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 125.34 ล้านบาท ลดลง 4.59 % กำไรสุทธิ 22.09 ล้านบาท ลดลง 13.79% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 อย่างไรก็ดี ผลประกอบการช่วง 9 เดือนยังมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยมีรายได้รวม 388.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.35% และมีกำไรสุทธิรวม 83.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.06%

"แม้ว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทยังเติบโตต่อเนื่องในช่วง 9 เดือน แต่ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวและราคาน้ำมันที่ลดลงตามที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้ปริมาณงานลดลงสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการปรับตัวทั้งในด้านองค์กรและบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยยังคงมุ่งเน้นการให้บริการงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน การเพิ่มศักยภาพองค์กรเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมากขึ้น การสรรหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการมองหาตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต" นายสรรพัชญ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด