ภาพข่าว: บี.กริม ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน – ไทย และ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาไทยในโครงการ “เยอรมัน – ไทย

พุธ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๕:๕๘
นายดอน ทยาทาน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในนิคมอมตะนคร พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานหอการค้าเยอรมัน – ไทย นายเยอร์ก บุค (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หอการค้าเยอรมัน – ไทย ร่วมมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพ ในกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ และ โครงการ German – Thai Dual Excellence Education: GTDEE ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จโครงการฯ จากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ณ ห้องประชุม โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด