ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมอบรางวัล“Bai Po Business Awards by Sasin”

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๐:๔๙
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล"Bai Po Business Awards by Sasin" (ครั้งที่ 11) เพื่อยกย่องผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่นในมิติต่างๆ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่น โดยจะจัดงานแถลงข่าว ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย ตามกำหนดการมีดังนี้

13.30 น. - 14.00 น. - สื่อมวลชนลงทะเบียน

14.00 น. - 15.00 น. - แถลงข่าว

โดย คุณวิพล วรเสาหฤท

รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณคงพันธุ์ ปราโมช ณ อยุธยา

Director, Sasin Entrepreneurship Center

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล 4 ท่าน

1. คุณสุรชัย ชาญอนุเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด

2. คุณสุรัชนี ลิมอติบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด

3. คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการ บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด

(หรือ คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ)

4. คุณสุนทร เด่นธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด

15.00 น. - 15.30 น. - Q & A/ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด