ภาพข่าว: บตท. แถลงผลงานปี '58 ทิศทางปี '59

อังคาร ๐๑ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๑:๐๔
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายตลาดทุนและบริหารเงิน นายปรีชา บูชางกูร รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร ร่วมแถลงผลงานปี 2558 บตท. ออกตราสารหนี้ MBS (ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำ) จำนวนประมาณ 7,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 71% จากปี '57) โดยจัดซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงินภายในสิ้นปีมียอดรวมประมาณ 9,500 ล้านบาท (สูงกว่าปี '57 ประมาณ 1,000 ล้านบาท) สำหรับทิศทางดำเนินงานปี 2559 นั้น บตท.จะมุ่งเดินหน้าค้ำประกันสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อผู้สูงอายุ พัฒนาตราสาร MBS และ Covered Bond รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดมเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย ช่วยคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะสยาม เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด