ภาพข่าว: วตท.21 ร่วมสร้างโรงพยาบาล

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๓๑
สถาบันวิทยาการตลาดทุน โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ วิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานรุ่น วตท.21 พร้อมด้วย นิสา โรจน์รุ่งรังสี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เกษรี โกมลมิศร์ บรรพต นิธากร ฐาภรพัชร์ จึงรุ่งเรืองกิจ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี วิศาลศรี นิโรดม ร่วมมอบเงินจำนวน 2,121,210 บาท สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ให้แก่รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด