ภาพข่าว: “AMATAV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๑๔
ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ วิกรม กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น และสมหะทัย พาณิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อมตะ วีเอ็น ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่มีธุรกิจหลักในต่างประเทศ โดยลงทุนในบริษัท Amata Vietnam Joint Stock Company ดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,012.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AMATAV"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด