ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฟรี

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๓๙
ด้วยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดสัมมนา เรื่อง

1. "ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงามพร้อมสู่เวทีอาเซียน"

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 12.30-16.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเล็งเห็นความสำคัญของการต่อยอดในความรู้เรื่องอัพไซเคิล ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ในการลดความสิ้นเปลืองของการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ตลอดจนเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัสดุที่เกือบจะไร้ประโยชน์ให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาช่องทางการค้าระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

2. "แนวโน้มการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 12.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในอนาคตสำหรับผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. "แนวโน้มความต้องการสินค้างานอดิเรก/ของเล่นฝึกทักษะ/เกมส์ของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น"

ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 12.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมของเล่นของผู้สูงอายุที่ปัจจุบันมีความต้องการมากขึ้นจากกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลยุทธ์การเข้าตลาดของเล่นสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพและดีไซน์ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

4. "3D Printing สร้างโอกาสทางธุรกิจ"

ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.30 -16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการพิมพ์สามมิติ และเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ที่นับวันมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการส่งเสริมนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองต่อไป

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 0-2513-2446, 02-513 1904, 02-511 5501 หรือ

E-mail: [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดโครงการที่ 0-2512-0093 ต่อ 665

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด