ปตท. มอบแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์การศึกษาเพื่อเยาวชน จ.ชลบุรี

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๒๘
เช้าวันนี้ (23 ธันวาคม 2558) นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 28 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี โดยมี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 และ นายสมยศ คงประเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ปลูกฝังวิชาการความรู้ให้แก่เยาวชน และเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ

นายสมยศ คงประเวช เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี นับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินงาน ของ ปตท. เพราะเป็นศูนย์กลางการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของประเทศ ประกอบกับเจตนารมณ์ ของ ปตท. ที่มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อให้ชุมชนเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

สำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ ปตท. ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้งหนังสืออ่านนอกเวลาเพิ่มเติม รวมมูลค่ากว่าสี่ล้านห้าแสนบาทให้แก่ โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ปตท. ได้จัดสร้างอาคารเรียนอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี ตั้งแต่ ปี 2536 เป็นต้นมา เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่ง ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แห่งที่ 28 นี้ จะเป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และเป็นสมบัติแก่ชาวจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการศึกษาสำหรับเยาวชนสืบไป

"นอกจากโครงการสร้างอาคารเรียนแล้ว ปตท. ยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและเยาวชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา อาทิ การจัดสร้างห้องสมุด "พลังไทย เพื่อไทย" การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ตลอดจน การถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจกรร 5ส สู่โรงเรียน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ การตรวจถังก๊าซหุงต้มเพื่อความปลอดภัยของครัวเรือน กิจกรรมสัมมนาผู้นำชุมชนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน" นายสมยศฯ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด