ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (20 มกราคม 2548)

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๐๐๕ ๐๗:๕๙
กรุงเทพฯ--20 ม.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2548
09.30 น. - นาย Ralph Boyce เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะ
ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องรับรอง 1 ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
11.30 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้
1. การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือในภูมิภาค
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อเตือนภัยล่วงหน้าในกรณีคลื่นยักษ์ (Ministerial
Meeting on Regional Cooperation on Tsunami Early Warning
Arrangements) ที่ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2548
2. การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด