ภาพข่าว: บตท. จัดการประชุมสภาสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 1/2559

พฤหัส ๐๗ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๓:๐๕
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมผู้บริหาร บตท. ให้การต้อนรับกรรมการสภาจากสภาบันการเงินของรัฐ ในฐานะเจ้าภาพจัดงานประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 1/2559 เพื่อร่วมประชุมกำหนดแนวนโยบายการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) รวมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการต่างๆ จัดขึ้น ณ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด