ภาพข่าว: บตท.มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2559 แก่ผู้บริหารกระทรวงการคลัง

อังคาร ๑๒ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๔:๑๐
นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายตลาดทุนและบริหารเงินนายปรีชา บูชางกูร รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร และนายกรพล ชินพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารองค์กร กลุ่มที่ 1บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2559 แก่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 และ 11 มกราคม 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด