ฟีโบ้มจธ. ชวนชมนิทรรศการหุ่นยนต์ในงานครบรอบ 20 ปี

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๐๑๖ ๑๕:๕๔
ฟีโบ้มจธ. ชวนชมนิทรรศการหุ่นยนต์ในงานครบรอบ 20 ปี
เนื่องในอากาสครบรอบ 20 ปี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดงาน 20 ปี FIBO ภายใต้แนวคิด "20th Anniversary Professional Robot Maker เหลียวหลังมองอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต" โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเปิดบ้าน และการจัดแสเงนิทรรศการ การรวมตัวของนวัตกรรมหุ่นยนต์ต้อนรับมากที่สุดในประเทศไทย ผลงานวิจัยและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากมาย การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และการบรรยายเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันในหัวข้อต่างๆ อาทิ Evolution of Robotics, FIBO Robots in Thai Hospitals, Innovation Education for Robotic Engineering และ Manufacturing Automation System เป็นต้น โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (อาคาร FIBO) มจธ. ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK : FIBO

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด